Voorwaarden fietsverhuur EasyFiets

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor elke klant van EasyFiets.
 2. Huurder betaalt bij ontvangst van de fiets het volledige huurbedrag
 3. Huurder gaat met het accepteren van de fiets akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 4. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

2. De Huurovereenkomst

 1. De Fiets wordt geleverd met een ringslot, een kettingslot en één sleutel.
 2. Het is Huurder niet toegestaan een sleutel na te laten maken.
 3. Bij het verlies of stukgaan van de sleutel door Huurder dient Huurder bij EasyFiets de kosten voor een nieuwe sleutel te betalen à €20,-.
 4. Huurder dient bij het huren van een elektrische fiets altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 5. EasyFiets heeft het recht om huurder een borg te vragen.
  Type fietsBorgbedrag
  Stadsfiets€ 50
  E-bike€ 100
  Tandem€ 50
  Bakfiets€ 50
  E-bakfiets€ 100
  Kinderfiets€ 50
 6. Bij het aflopen van de Huurperiode heeft EasyFiets het recht de fiets terug te halen.

3. Gebruik fiets

 1. Het is Huurder toegestaan een proefrit te maken op een fiets alvorens deze in gebruik te nemen.
 2. Huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de Fiets.
 3. Indien door Huurder gebreken aan de Fiets worden opgemerkt dient Huurder direct contact op te nemen met EasyFiets om het te verhelpen.
 4. Het is verboden om met meer dan 1 persoon op de fiets te zitten, tandems, bakfietsen en kinderzitjes uitgezonderd.

4. Looptijd Huurovereenkomst

 1. Huurder dient de fiets voor het einde van de huurperiode in te leveren bij EasyFiets.
 2. Indien Huurder verzuimt de fiets tijdig in te leveren wordt de Huurovereenkomst stilzwijgend verlengd.

5. Diefstal of vermissing

 1. Indien er sprake is van diefstal of vermissing van de Fiets dient Huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met EasyFiets.
 2. Huurder dient een vast bedrag te betalen aan EasyFiets indien de fiets gestolen wordt tijdens de afgesproken huurperiode. De bedragen zijn als volgt gedefinieerd:
  • Stadsfiets € 500
  • E-bike € 1000
  • Tandem € 500
  • Bakfiets € 300
  • E-bakfiets € 2600
  • Kinderfiets € 200
 3. Indien Huurder de sleutel niet kan overhandigen aan EasyFiets wordt er naast de boete voor de vermissing van de fiets ook een nalatigheidstoeslag gerekend.
  • Stadsfiets € 150
  • E-bike € 500
  • Tandem € 250
  • Bakfiets € 150
  • E-bakfiets € 1300
  • Kinderfiets € 100
 4. Wanneer de Fiets is meegenomen door een gemeente ten gevolge van fout parkeren of te lang parkeren is Huurder zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de fiets. Huurder kan voor een meerprijs van €36 de fiets laten ophalen door EasyFiets.

6. Diefstalgarantie

 1. Indien Huurder een diefstalgarantie heeft afgesloten bij Easyfiets, rekent EasyFiets niet de kosten zoals benoemd in artikel 6.2 voor diefstal van de fiets.
 2. Indien Huurder de officiële sleutel niet inlevert gelden de voorwaarden voor diefstal of vermissing zoals genoemd in artikel 6. De diefstalgarantie is dan niet van toepassing.

7. Schade

 1. Indien de fiets kapot is of een lekke band heeft, zal EasyFiets altijd haar best doen om huurder te helpen voor zover dat binnen onze macht ligt.
 2. Indien vermoedens bestaan van schade door schuld van huurder, houdt EasyFiets het recht het in artikel 6.2 gedefinieerde bedrag voor de Fiets in te houden.
 3. Indien er schade is ontstaan door (mede)schuld van een derde partij dient Huurder de contactgegevens van deze partij door te geven. Daarnaast dient Huurder een ingevuld schadeformulier, ondertekend door beide partijen, aan te leveren bij EasyFiets. Dit schadeformulier is te vinden op www.easyfiets.nl/europeesschadeformulier. Als er geen contactinformatie wordt aangeleverd zal EasyFiets de schade verhalen op de Huurder.
 4. EasyFiets is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van goederen van de Huurder.

8. Beëindiging Huurovereenkomst

 1. EasyFiets heeft het recht de Huurovereenkomst per direct te beëindigen in de volgende gevallen:
  • Doorverkoop van huurfiets aan derden door Huurder.
  • Agressief gedrag van Huurder tegenover medewerkers van EasyFiets.
  • Onverantwoordelijk, roekeloos of oneigenlijk gebruik van de Fiets door Huurder.
 2. Bij beëindiging van het verhuurcontract op één van bovenstaande gronden, behoudt EasyFiets zich het recht voor om de gemaakte kosten te verhalen op Huurder.

9. Wijzigen of annuleren – Minder dan 10 fietsen

Wijzigingen
Het aantal fietsen of de ophaaldag kunnen altijd kosteloos worden gewijzigd.
Annulering

Tijd tot aanvang reserveringAnnuleringskosten
48 uur of meerKosteloos
Tussen 48 uur en 24 uur30% van de huurkosten
Minder dan 24 uur100% van de huurkosten
Regengarantie (binnen 24 uur)Kosteloos

10. Wijzigen of annuleren – Meer dan 10 fietsen of bezorging

Wijzigingen reservering

Type wijzigingTijd tot wijziging
Wijziging aantal fietsen (minder dan 50%)1 dag van tevoren
Wijziging aantal fietsen (meer dan 50%)3 dagen van tevoren
Wijziging datum3 dagen van tevoren

Annulering reservering

Tijd tot aanvang reserveringAnnuleringskosten
1 week of meerKosteloos
Tussen 1 week en 3 dagen30% van de huurkosten, exclusief bezorgkosten
Tussen 3 dagen en 24 uur50% van de huurkosten, exclusief bezorgkosten
Minder dan 24 uur100% van de huurkosten, 50% bezorgkosten
Regengarantie (binnen 24 uur)50% van de huurkosten, exclusief bezorgkosten

Wijzigingen in het aantal fietsen

Aantal fietsenTijd tot wijziging
Minder dan 50%Tot 1 dag van tevoren
Meer dan 50%3 dagen van tevoren

11. Aansprakelijkheid

 1. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.

12. Privacy en data

 1. EasyFiets gaat op een verantwoorde manier om met jouw persoonlijke gegevens. Hoe we dit doen kun je lezen in onze Privacyverklaring. Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via de gebruikelijke kanalen.

13. Nederlands recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij eventuele geschillen tussen EasyFiets en Koper, bepaalt EasyFiets de locatie van de bevoegde rechtbank om kennis te nemen van het geschil.

Huurvoorwaarden per 19-06-2024