fbpx

Wil je nog wat extra's bij je fiets? Do you want some extras with your bike?

Diefstalverzekering (aanbevolen) Theft insurance (recommended)
Insteekketing (aanbevolen) Plug-in chain (recommended)
Telefoonhouder Phone holder
Fietstas Bicycle bag

Wat voor abonnement wil je?

Persoonlijke gegevens Personal details

Please fill out your address in Holland.
Voornaam First name
tussenvoegsel lastname prefix (optional)
Achternaam Lastname
Straatnaam Streetname
Huisnummer House number
Postcode Postal code
Plaats City
E-mail Email
Telefoonnummer Phone number

Belangrijke voorwaarden Important terms

Minimale leaseperiode Minimum lease period

De leaseperiode is minimaal 1 maand. Als je de fiets binnen 1 maand terug brengt, brengen wij hier €40 voor Standaard fietsen of €60 extra voor Premium fietsen in rekening. The lease period is at least one month. If you return the bike within a month we charge €40 for a Standard bike and €60 for a Premium bike.

Onderhoud Maintenance

Ga netjes met je fiets om. Bij kleine problemen kom zo snel mogelijk langs, als we het kunnen repareren is het altijd gratis. Als we grote onderdelen moet vervangen kunnen we kosten in rekening brengen. Zie het 'Schadeblad' voor actuele prijzen. Use your bike with care. Come by the shop even with small problems, if we can repair it, it is always free. If we have to replace bigger parts we can charge you extra costs. See you 'Damage sheet' for current prices.

Diefstal Theft

Als je fiets vermist of gestolen is, dien je binnen 48 uur langs EasyFiets te komen om aangifte te doen van de fiets. Als de originele sleutel niet ingeleverd kan worden, rekenen we een nalatigheidstoeslag. Deze is €60 voor Standaard fietsen en €100 voor Premium fietsen. If the bike is stolen, you have to go to EasyFiets within 48 hours to declare theft of the bike. If the original key cannot be handed over, we charge a negligence fee. This is €60 for Standard bikes and €100 for Premium bikes.